PDF

Български диалектни текстове от Егейска Македония (2003)

PDF

За официалния език на Република Северна Македония (2020)