PDF

Изследване влиянието на различни разстояния между главинитѣ върху силата и плодородието на лозата (1932)

PDF

Лозарство. Обща часть (1935)

PDF

Ампелография съ една карта (1938)