PDF

Ватиканско евангелие. Старобългарски кирилски апракос от Х в палимпсестен кодекс Vat. Gr. 2502 (1996)