Проекто-модел на Паметника на падналите във сръбско–българската война от 1885 г.
30.08.2022
Снимка, подарена от Андрей Николов на Васил Атанасов на 1 октомври 1907 г.
ДА-Видин, ф.550К - Бояджиев, Васил Атанасов
Връзка: https://www.facebook.com/VIDIN.STATE.ARCHIVE/photos/pcb.1038045037008720/1038044457008778/