Паметникъ на Македонския четникъ. гр. Гор. Джумая
02.09.2022
Връзка: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Unknown_Macedonian_Rebel_Monument.jpg