Литография „Тържествуваща България"
05.09.2022
Литография „Тържествуваща България", издание и собственост на Никола Данков, ученик от легиона, сформиран по време на Сръбско-българската война (1885 г.).
Връзка: http://archives.bg/wars/thumbnail_lists_isda/image=20_10268584_001_d&path=isda