Българска военна слава
05.09.2022
Връзка: http://archives.bg/wars/156-sb-%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%AF