Писмо от Комитет „6-ти септември“ до общинските управления в страната във връзка с инициатива по събиране на сведения за 30-годишнината от Съединението и Сръбско-българската война.
05.09.2022
Писмо от Комитет „6-ти септември“ до общинските управления в страната във връзка с инициатива по събиране на сведения за 30-годишнината от Съединението и Сръбско-българската война.
Връзка: http://archives.bg/wars/