Крайовски договор 1940
07.09.2022
Договор между България и Румъния за установяване границата между двете страни (Крайовска спогодба), подписан в Крайова на 7 септ. 1940 г., и ратификационни инструменти.

Крайова, Букурещ, 7‒14 септ. 1940 г.
ЦДА, ф. 284К, оп. 2, а.е. 100, л. 2‒22
Връзка: https://archives.bg/wars/98-a100-b0-s-%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0_