Най-ранната снимка на Новия дворец във Врана, 1911 г.
11.09.2022
Връзка: https://dvoretz-vrana.bg/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8A%D1%82/