карта на крепостта „Калето“ във Видин, 1720
24.09.2022
Най-ранната (известна днес) карта на крепостта "Калето" във Видин е създадена в годината на завършване на строителството на мощното фортификационно съоръжение?

Това става през 1720 г., а картата е озаглавена "Accurater Plan der Türkischen Haupt Vestung Widdin" (Точен план на главната турска крепост Видин).

По време на войната между Свещената лига и Османската империя (1683-1699 г.) австрийците превземат Видин на 13 октомври 1689 г. Те заварват в крепостта само 24 оръдия и отбелязват, че крепостните съоръжения са непригодни за отбрана срещу тогавашната артилерия.

Османците успяват да си върнат Видин на 29 август 1690 г. и тъй като градът е твърде важен за Османската империя, започват строежа на видинското кале, който продължава 30 г.
Връзка: https://www.facebook.com/photo/?fbid=519415916852802&set=a.489325009861893