План на турската крепост Видин на 28 март 1721 г.
24.09.2022
План на турската крепост Видин на 28 март 1721 г.
(Plan Der Türkischen Vestung Widin wie selbige den 28 Marzi 1721 sich befunden)

Това е най-ранната известна карта на видинската крепост (Калето), която е точно датирана. Строежът на крепостта започнал след 1690 година, когато турците си върнали Видин, завзет една година преди това от австрийските войски и продължил близо четиридесет години. Тази карта дава представа докъде е достигнало строителството към 28 март 1721 година - откъм полето стената е готова, но ровът е достигнал някъде до средата, докато при реката участъкът след цитаделата Баба Вида все още не е започнат.
Връзка: https://www.facebook.com/OldVidin/photos/a.154105951305994/5535505279832674/