Карта на видинската крепост от 1738 година - немски архив
29.10.2022
Карта на видинската крепост от 1738 година - немски архив
Прави впечатление, че стената откъм реката е показана като незавършена в участъка след "Баба Вида".
Връзка: https://www.facebook.com/OldVidin/posts/pfbid0YBZQq1Gq3pxtpru1HHLxZvyEW3khFaj4sTjgGTkpYCD9h5jxi1WMqLJgd7pYGGnWl?__cft__[0]=AZXwUm4cDSYoU53ke3Ztal4syqBIkBX9glgHea20Di2big6Nz7Chk0mWxR94nohLLvDRw9UusGkz4qR51ABv_m39NAKDP4HJkP4gvtGN7fWn9L4ubptvevdwj0C5IFFRpYk&__tn__=%2CO*F