Надпис от периода на Първата световна война, 1915-1918.
29.10.2022
Връзка: https://www.facebook.com/napredak.bg/posts/pfbid0YD64kcCaD2GKFLVX7z11LQGoF5JUBLedpTLR6LauhppBxPaGqNK2uM8tdxBY6taTl?__cft__[0]=AZUiUv3o7O9Dqwf7TSuRirXP5fl3iPeqgAQaJi9BCJS45js2EyhqFSM945R8avepX18Lp0eDIzBemF980IERgp06Dc3kvOfWCrFagFKVKfHwCblCL-4GqsElzOWESE9fHLA&__tn__=%2CO*F