Из Мала Азия. 110 г. след В. Кънчов - ч. 1

26.06.2016 • 480p
212 views
Кратък филм за научно-изследователската експедиция в Северозападна Мала Азия, юли 2009 г. Представен на изложбата в Национална Библиотека, март - април 2010 г. http://sasedna.blogspot.com/
🏷️
Documentary