Национален календар - 21 септември 2010: 115 г. от рождението на академик Георги Цанев

10.06.2015 • 360p
225 views
115 г. от рождението на академик Георги Цанев Академик Георги Цанев е един от най-видните представители на нашето литературознание. Спътник и участник в живота на няколко литературни поколения, той създава голямо и респектиращо творческо дело, което обхваща всички ярки имена и събития в новата българска литература. Оригиналните му изследвания и проблемни научни студии, литературни портрети и очерци, многобройните му рецензии съставляват повече от 30 значителни труда. Автор на обширно изследване в 4 тома върху литературната ни история, той ни оставя и биографично мемоарни книги, чрез които ни сродява с ежедневния и литературния живот на цяла епоха.