Час по България – 06.02.2015 – 10 години Българска Академия на науките и изкуствата

29.12.2015 • 720p
242 views
06.02.2015г. Участват: проф. д-р Пламен Павлов - историк проф. Григор Велев акад. Румен Леонидов В края на 2014 г. Българската академия на науките и изкуствата отпразнува 10-годишнината от възстановяването си. Юбилеят беше отбелязан тържествено на 7 ноември м.г. в парк-хотел „Москва”, където се състоя и есенната сесия на Общото събрание на академията. С участието на академиците проф. Григор Велев и Румен Леонидов зрителите на Национална телевизия СКАТ ще получат информация за постигнатото от БАНИ, нейните специализирани творчески звена и членове. Акцент в нашия разговор ще бъде поставен и върху перспективите за развитието на тази гражданска, неправителствена структура, обединяваща учени и творци от различни области на науката и изкуството. Ще бъдат представени накратко актуализираният вариант на "Българската национална доктрина", новите меморандуми и позиции на Академията и свързаната с нея Асоциация на българите по света, нейните издания и други проекти.