Хърватското национално възраждане и българите (06.11.2015)

29.12.2015 • 480p
242 views
06.11.2015г.
Участват:
проф. д-р Пламен Павлов - историк
д-р Наум Кайчев

През XVII - XVIII в. хървати и българи са лишени от политическа независимост, но пребивават в две твърде различни империи. По-голяма част от хърватите живеят в границите на Хабсбургската монархия, казано иначе Австрийската империя, като в нейната среда успяват да изградят своята национална общност и да постигнат в една или друга степен своите национални цели. Част от този процес е т.нар. Илирийското движение и Илирийският наднационален идеологически комплекс, който успява да обедини хърватите от разпокъсаните хърватски земи в едно цяло. Тази идеология привлича в илирийската общност и нас българите. 30-те–40-те години на 19-и век в Хърватия е имало огромен интерес към Българското възраждане. Издаването на първия български вестник "Български орел", списание "Любословие" и на всеки български учебник са се приветствали в централното списание на илирийците. Такава е темата на книгата "Илирия от Варна до Вилах: Хърватското национално възраждане, сърбите и българите" с автор преподавателят в Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" Наум Кайчев, която беше представена наскоро в Централния военен клуб в София - изследване, в което има сериозни научни приноси и което разкрива връзките между българското и хърватското освободително движение.