Боже, царя ни пази – God save our Tsar - Anthem of the Tsar of the Bulgarians 1908 - 1946

29.05.2016 • 480p
231 views
Боже Царя ни пази!

Царски химн на България изпълняван веднага след държавния - Шуми Марица 1908-1946г.

БОЖЕ ЦАРЯ НИ ПАЗИ

Всемогѫщи прави Боже,
молимъ Царя ни пази!
Дай му сили, за да може
зли поврати да срази!

За погромъ на враговетѣ
и за славни бѫднини,
Боже, Царю на Царетѣ,
дай на Царя свѣтли дни!

А на българското племе
ума, Боже, просвѣти,
съсъ любовь да сѣ обемѣ
и задружно процъфти.

Чрезъ съгласие да може
силна воля да развий,
чрезъ напрѣдъкъ дай му, Боже,
славно име да добий!