Кирило-Методиевата традиция в България. Развитие и тенденции (29.05.2023)

21.03.2024 • 1080p
11 views
Фигурите на Кирил и Методий оставят трайна следа в културната памет на Европа и са важен фактор в изграждането на колективната идентичност на славянските държави. Това не е случайно. Кирило-Методиевата мисия се случва във важен исторически момент – средата на ІХ в., когато разпределението на европейското пространство между новите племена и народи приключва. В предаването участват проф. Веселка Желязкова, доц. Евелина Джевиецка и доц. Десислава Найденова.