Произподът на прабългарите (04.11.2023)

28.03.2024 • 1080p
7 views
Траки, римляни, готи и сармати, седемте славянски племена, северите (праукраинци) - дошли от нашата страна на Дунав заедно с Аспаруховите прабългари - какъв е техният дял във формирането на българската народност в Ранното средновековие? Натрупването на генни изследвания и др. съвременни методи за проучвания дават и нов поглед върху процесите по нашите земи в 5, 6, 7 век. Геномните проучвания са категорични - ние сме най-близки по славянска линия с хърватите, а не със сърбите! Доц. д-р Тодор Чобанов с много любопитна информация в най-новата си книга. В крайна сметка - най-вероятно прабългарите са се формирали като етнос на базата на племена - преселници от Кавказ!