Чаталарски надпис

κάναςυβιγ[ὴ] Ομουρτὰγ ες τ[ὴ]ν γ[η]ν, οπου γεν[ή]θι[η] εκ θεου αρχ[ω]ν εστίν [ει]ς τ[η]ς Πλ[υ]σκας τον κα[μ]πον μενοντα επ[οίη]σε αυλ[ή]ν [εί]ς τ[η]ν Τουτζαν κ[αί] [μείζω έποίησε την δυναμιν του]ναντίον Γραικους κ[αί] Σκλάβους κ[αί] τεχνέως επ[οίη]σεν γεφ[υρανεί] τ[η]ν Τουτζαν μετοπισθεν την αυλιν κ[αί] εστυη[σεν] [εί]ς αυτο το κάστρον στύλους τέσσαρεις καί μέσα των cτύλων εcτησεν λεοντας δυο ο θεοc αξιώση των εκ θεου αρχονταν με[τα] τον πο[δα] αυτου τον βασιλέα κα[μ]ειν εως τρέχη η Τουτζα καί [εως αντιάτους πολλους Βουλγαροις επεχη καί τους εχθρους αυτου υποτάσσοντα χαίροντα και αγαλλιώμενος ζησειν ετη εκατόν ητο δέ ο καίρος οταν εκτίσθην βουλγαριστι σιγορ ελεμ γραικιστι ινδικτιωνος ιέ
Канасубиги Омѹртаг е от бога архонт в земята, гдето се е родил. Обитавайки стана на Плиска, съгради аул на Туча (Тича?) и премести (там) войската си срещу гърци и славяни. И направи изкусно мост на Туча заедно с аула и постави в аула четири колони, а върху колоните два лъва. Нека Бог удостои поставения от Бога архонт, като гази (или „да гази“) добре с крака си императора, докато тече Туча и докато... като владее над многото българи и като подчинява враговете си, да проживее в радост и веселие сто години. Времето, когато се съгради (това), беше по български сигор елем, а по гръцки 15 индиктион (822-823)
Last update: 10.05.2024