Серес

+ Πολεμος της Σερας
Сражение (битка) при Сѣръ