Шуменска мраморна колона (1831) Маламир

Κανα συβηγη Μαλαμηρ ο εκ Θεου αρχον ο π- αλεος αυτου βο- ηλας ο Ησβουλος ο καυχανος επυι- σεν το αναβρυτο- ν τουτο κε εδοκε- ν τον αρχονταν κε ο αρχον πολα- χης εδοκεν του- ς Βουλγαρης φαγην κε πιν κε τους βοι- λαδας κ(ε) βαγαινους εδοκεν μεγαλα ξενηα ο Θ(εο)ς αξηο- ση ζισιν τον εκ Θ(ε)ου αρχονταν ετι εκ- ατον μετα τον Ισ- βουλον τον καυχα- νων
Канасубиги Маламир от Бога архонт: Неговият стар боила, кавханът Исбул, направи този водоскок и го даде на архонта. А архонтът даде на българите много пъти ядене и пиене, а на боилите и багаините даде големи подаръци. Нека Бог удостои от бога архонта да проживее заедно с капхана Исбул сто години