Надпис на Чепа

Κανε συ- βυγη Μαλα- μηρ Τζε- πα βογο- τορ βοηλα κουλουβρος ητον κε του αρχον- τος ϴρεπτος ανϴροπος ητον κ[ε ασ-] ϴενη[σας α- πεϴ[ανεν κε ε[πενε- βα[λην αυτο ης μνη[μοσυ- νον αυ]του
Канасубиги Маламир: Чепа боготор боил беше кулубър и храненик на архонта. Като се разболя, умря. Това се постави за негов спомен