Надпис на Мостич

сьде лежитъ мо- стичь чрьгѹбꙑ- лꙗ бꙑвꙑи при сѵмеонѣ ц҃ри и при петрѣ ц҃ри [о с[м]иѭ же десѧ- ть лѣтъ сꙑ оста- вивъ чрьгѹбꙑль- ство и вьсе имѣни- ие быстъ чрьнори- ꙁьць и въ томь сь- врьши жиꙁнь своѭ
Бѹлгарски: Тук лежи Мостичь, ичургубоил при Симеон царя и при Петър царя. На осъмдесет години остави ичургубоилството и цѣлото си имущество, стана черноризец и така завърши своя живот. English: Here lies Mostich, who was ichirgu-boil in the time of Tsar Simeon and Tsar Peter. At age of 80, leaving his post and property behind, he became a monk and so finished his life.
Last update: 20.11.2020