Печат на Баян

θεοτοκε, βοηθει + Βαϊανω πατρ[ι]κιψ κ(αι) στρατηγω
Богородице, помагай на Баян, патриция и стратега