Пръстен

Τουτα τ(α) δακτυλ-ι(α) δ(ιδει) ο αρχ(ων)
Тези пръстени дава владетеля