Печат на Мавър

Μαυρω πατρικιω κ(αι) [αρ]χοντι των Σερμησ[ι]ανων κ(αι) Βουλγαρ(ων)
Мавра, патриция и архонта на сермисианите и българите