Шуменски надпис. Летописен надпис на Маламир

(Кан сюбиги Маламир) „от бога архонт: дядо ми Крум намери заедно с нас тези произведения (?). Баща ми архонтът, като сключи 30-годишен мир, добре живя с гърците и отначало и аз добре живеех, но гърците опустошиха нашите земи и архонтът Маламир, който управляваше заедно с капхан Исбул, отиде с войска срещу гърците и опустоши крепостта Проват и крепостта Бурдизон и земите на гърците и придоби всякаква слава и дойде във Филипопол и гърците избягаха и тогава кап- хан Исбул заедно с преславния архонт направи среща с филипополийците.”