Национален календар - 3 март 2010 - Освобождението на България

10.06.2015 • 360p
204 views
Освобождението на България На 12 април /стар стил/ 1877 година руският император Александър II със специален манифест обявява началото на пореднатата руско-турска война, която за един народ от Балканите ще се превърне в освободителна. Боевете при Стара Загора през юли, съдбоностните сражения на връх Шипка през август, тримесечната обсада на Плевен и капитулацията на Осман паша през декември, зимното преминаване на Балкана, походът към София и Одрин бележат пътя на българското Освобождение. На 3 март 1878 година в предградието Сан Стефано Османската империя капитулира пред руската войска.