Национален календар - 10 май 2010 - Възстановяването на Българската патриаршия

10.06.2015 • 360p
196 views
Възстановяването на Българската патриаршия На 11 май 1953 г. БТА разпространява новина, която на пръв поглед е несъвместима с установения в страната комунистически режим. На 10 май, ден преди това, в София е възстановено патриаршеското достойнство на Българската църква. За първи път след унищожаването на Търновската патриаршия и изпращането в заточение на последния български патриарх от средновековието св. Евтимий Търновски, православна България отново има патриарх.