Национален календар - 120 г. от рождението на акад. Петко Стайнов

10.06.2015 • 360p
217 views
120 г. от рождението на акад. Петко Стайнов Известният български общественик, политик и учен акад. Петко Стайнов е роден на 19 май 1890 г. в Казанлък. След завършване на основното си образование заминава за Франция. Изучава икономически и правни науки в Гренобъл и ги завършва в парижката Сорбона. Докторатът си върху "Административния акт" защитава в Лайпциг. В историята на българския парламентаризъм Стайнов е народният представител с най-дълъг стаж - 49 години. Депутат е в няколко последователни парламента от 1923 г. до края на живота му - 24 юли 1972 г. В първото отечественофронтовско правителство е министър на външните работи. Редовен член - академик - на БАН, той е автор на около 180 монографии, учебници, студии, статии. Връх на научното му творчество е последният му труд "Защита на природата - правни изследвания".