Национален календар - 31 януари 2010 - „Рождението на Стефан Стамболов"

10.06.2015 • 360p
205 views
„Рождението на Стефан Стамболов" „Стамболов е личността, която ще обеме най-светлите страници в новата история. Неговата политическа деятелност е историята на България" - с тези думи през 1896 г. английският журналист Биман започва биографията на Стефан Стамболов от международната поредица „Държавни мъже в наше време". Революционер и апостол, последовател на Левски, съратник на Любен Каравелов и Христо Ботев, ръководител и участник в три въстания - Старозагорско, Априлското и Кресненско-Разложкото, Стамболов е един от най-известните и заслужили дейци на Освобождението на България от турско робство. Времето на Стамболов - така наричаме годините, когато изгрява звездата му като държавник. Той е най-ревностният пропагандатор на Съединението от 1885 г., регент от 1886 и министър-председател от 1887 до 1994 г. Държавник с желязна воля и суров дух, той се превръща в емблема на политическото развитие и историческата съдба на България.