Национален календар - 20 юни 2010 - 1180 г. от рождението на Св.Наум Охридски

10.06.2015 • 360p
206 views
1180 г. от рождението на Св.Наум Охридски Един от най-близките ученици на славянобългарските първопросветители, Наум Охридски е единственият, за когото със сигурност се знае, че е българин. Попада в обкръжението на светитте братя ККирил и Методий още докато са в манастира Полихрон в Мала Азия. Затова учените смятат, че Наум е взел активно участие в съставянето ан славянската азбука и преводите на богослужебните книги. Като един от най-близките ученици на Кирил и Методий Наум ги следва неотлъчно до края дните им и споделя несгодите при разпространяване на славянската писменост сред западните славяни. Той е един от първите ръкоположени от папа Адриан свещеници, които служат на славнобългарски език. След смъртта научителя си Методий Наум, заедно с със събратята си Климент и Ангелари, тръгва към България. Предполага се, че именно на него принадлежи идеята да пренесе книжовниото наследство на своитеучители в новопокръстената си родина. Преподобни Наум доразвива основаната от св. Климент Охридска книжовна школа и неуморно участва в подготовката на млади български духовници и книжовници.