Национален календар - 13 април 2010 - Събранието в Оборище

10.06.2015 • 360p
244 views
Събранието в Оборище На 14 април 1876 г. в закътаната планинска местност Оборище, недалеч от с. Мечка е свикано събрание, което трябва да обсъди действията на предстоящото въстание срещу османската власт. Въпреки че България е разделена на 4 революционни окръга, подобно подготвително събрание е свикано само в IV революционен окръг с център Панагюрище, чиито апостоли се очертават като бъдещи ръководители на въоръжената борба. Събират се 64 редовни комитетски представители от 55 селища. Но сред тях има предател, който издава на османските власти в Пазарджик, че в района се подготвят въоръжени действия срещу султана. Разкритията, последвали това предателство, стават причина въстанието да избухне 11 дни по-рано от насрочената дата.