Зора зазори

29.05.2016 • 480p
254 views
Зора зазори, сонце изгреват,
со румен пламен небо покри.
Топови грмат, татнит земјата,
Смилево славно в' огон горит.
Жените плачат, пиштат децата,
моми се кријат во беспокој.
На чело стојат Груев, Сугарев,
верна дружина командувет.
Дрште се браќа, не се боите,
скоро ќе паднит овој тиран
и туѓо царство не ќе постоит
во наша мила татковина.
🏷️
Песни