Човекът и правото в средновековното общество

14.03.2023 • 1080p
147 views
"А той /Крум/ като чул думите им, свикал всички българи и им заповядал, като издал следните закони: Ако някой обвини другиго, да не бъде слушан, преди да бъде вързан и разпитан. И ако се окаже, че той клевети и лъже, да бъде убит. Не се позволява да се дава храна на онзи, който краде. Или, ако някой би се осмелил да направи това, имотите да му бъдат отнети. Заповядал също да се строшават краката на крадците и всички лозя да се изкоренят. На всеки, който проси, да не се дава малко, но да бъде достатъчно задоволен, за да не изпадне пак в нужда; или пък, който не постъпи така, ще му бъдат отнети имотите..." Из: "Лексикон" на Свидас Човекът и правото в средновековното общество. В дискусията участват доц. д-р Десислава Найденова, проф. Костадин Паев и гл.ас. д-р Янко Христов