Доклад на сдружение "Авитохол" на тема: "Историческата реконструкция и музейното дело"

30.04.2023 • 720p
115 views
Научно-приложна конференция „Историческо реконструиране: полета на опита“, организирана от ИЕФЕМ – БАН по проект за фундаментални научни изследвания „Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата“, финансиран от ФНИ на Република България