„Левът балканский“ - История на парите (26.02.2024)

29.02.2024 • 1080p
20 views
"То мисля, че най-хубавите названия са франк и сантим. Какви са тия побългарявания на монетите? Аз желая да бъдат названията също каквито са във Франция." Стефан Стамболов "Ако вземем думата лев, с това не ще се унижи стойността на нашите монети, а ще бъде повече чест за народа ни, ако употреби историческото си название." Йосиф Ковачев, учител от Щип Дискусия в студиото на “История.bg” с участието на проф. Пенчо Пенчев, доц. Мартин Иванов и доц. Християн Атанасов. Водещ е Георги Ангелов.