RSS Pictures
Sort by: Uploaded Views Title
Found: 305
Натанаилъ Охридски
12.03.2017 | 800x1302
„Разделена България“ – литография на Николай Павловичъ
12.03.2017 | 300x212
Николай Христакиевъ Павловичъ
12.03.2017 | 1000x1379
„Съединена България“ – литография от българският художник Николай Павлович
12.03.2017 | 774x1024
Свободна България – Георги Данчовъ
12.03.2017 | 300x394
България след Берлински конгрес
12.03.2017 | 4148x2896
Карта на Санстефанска България
12.03.2017 | 3791x2647
Анекс към Санстефанския мирен договор, показващ новата граница между Руската и Османската империя в Кавказ
12.03.2017 | 761x1024
Анекс към Санстефанския мирен договор, показващ новите граници на Черна гора
12.03.2017 | 763x1024
Анекс към Санстефанския мирен договор, показващ границите на новото Княжество България
12.03.2017 | 1004x768
Анекс към Санстефанския мирен договор, показващ новите граници на Сърбия
12.03.2017 | 1002x768
Санстефански договор и Берлински конгрес
12.03.2017 | 3497x1622
Ратификация на Договора за мир между страните победителки в Първата световна война и България, подписан в Ньой на Сена на 27 ноември 1919 г. (Ньойски мирен договор)
12.03.2017 | 702x977
Ньойски договор, Бѣломорие (1919)
12.03.2017 | 2180x1701
BULGARIEN in den Grenzen nach den Verträgen von Konstantinopel, San-Stephano, Berlin, London, Bukarest und Neuilly
12.03.2017 | 1200x883
Цариградската конференция (Константинопол), 1876-1877
12.03.2017 | 984x712
Цариградската конференция, Западна област, 1876-1877
12.03.2017 | 2000x3804
Цариградската конференция, Източна област, 1876-1877
12.03.2017 | 2000x3752
Цариградската конференция, 1876-1877
12.03.2017 | 3741x2612
Snow in the Balkans NASA
12.03.2017 | 3600x4800
Розетка отъ Плиска
12.03.2017 | 1306x662
Радуловъ, Ушевъ и Радойковъ
11.03.2017 | 429x640
Тома Кърджиевъ
11.03.2017 | 400x700
Иванъ Карастояновъ
11.03.2017 | 250x400
Тома Давидовъ
11.03.2017 | 526x800
Табло на Главнитѣ Македоно-Одрински дѣйци 1895 – 1913
11.03.2017 | 2400x3100
Върховният комитет около 1899 – 1900
11.03.2017 | 682x945
Ефрем Чучков, Климент Шапкарев и Гоце Делчев
11.03.2017 | 394x600
Иванъ Вазовъ
11.03.2017 | 438x600
Гоце Дѣлчевъ
11.03.2017 | 401x600