RSS Pictures
Sort by: Uploaded Views Title
Found: 305
Маршъ „Къмъ Бущурещъ!“
06.12.2021 | 568x960
Маршъ на Западнитѣ покрайнини.
02.12.2021 | 690x960
Българска държава през 1878 г. – П. Коледаров (1981)
30.09.2021 | 3492x2413
Сграфито керамика от средновековния град Русокастро
26.09.2021 | 1200x992
Стълбището на Военното на Негово Величество училище
23.09.2021 | 881x608
Надпис от паметникът в Суворово
19.09.2021 | 593x706
Верую на легионерите
16.09.2021 | 671x960
Лагер на 15 пехотен полк край Белоградчик - пощенска картичка от началото на ХХ век.
15.09.2021 | 1134x754
Паметник на Незнайния воин
08.09.2021 | 800x766
Юбилеен лист — снимка на БТЦРК с главните дейци от Съединението
07.09.2021 | 1340x936
Юбилеен лист — снимка на БТЦРК с главните дейци от Съединението
07.09.2021 | 1340x936
Манифест на княз Александър І за провъзгласяване на Съединението
07.09.2021 | 768x1101
Паметник на Незнайния воин
07.09.2021 | 600x901
Съединение Сѣверна и Южна България – Николай Павловичъ
06.09.2021 | 941x1200
Военното на Н.В. Училище
29.08.2021 | 1200x661
Езерото във парка на ВНВУ, 1938
29.08.2021 | 1444x900
Военното на Н.В. Училище с прилежащия му парк
29.08.2021 | 1500x1366
Пристанището на Созопол и Рибарското училище в дъното
29.08.2021 | 1024x758
Рибарското училище, 1926
29.08.2021 | 1024x768
„Образцов чифлик“ край Русе, 1909
29.08.2021 | 1024x792
Гюмюрджина (Комотини) строежът на българското Канаклийско училище, около 1912 г.
29.08.2021 | 1582x900
Посещение на Негово Величество Борис III във ВНВУ
29.08.2021 | 1024x762
Военното училище - главният вход
29.08.2021 | 1024x456
Юнкери от Военното училище
29.08.2021 | 1024x812
Столовата на Школата за запасни офицери в София
29.08.2021 | 1024x661
Созопол, заливът с островите Св. Кирик и Юлита (с Рибарското училище) и Св. Иван
29.08.2021 | 1024x725
Столовата за хранене във Военното на Н.В. училище, 30-те години на ХХ век
29.08.2021 | 1024x674
Военното на Н.В. Училище – бомбардировки над София
29.08.2021 | 1024x695
Цар Борис III
28.08.2021 | 1911x2543
Цар Борис – откриване на IV Международен конгрес за византийски изследвания 1934
28.08.2021 | 1537x955