RSS Pictures
Sort by: Uploaded Views Title
Found: 305
Димитър Гюдженов, Цар Симеон Велики (1943)
16.05.2019 | 1292x1800
1937
12.04.2019 | 600x367
България прѣзъ Общоевропейската война – Оригинална карта къмъ Алманахъ Царство България (1917)
20.12.2017 | 2177x2800
Капител с релефи принадлежащ на градска обществена сграда (IX-X век)
21.10.2017 | 1753x1215
Териториално развитие на Румъния 1859–1947 г.
08.07.2017 | 996x531
Териториално развитие на Сърбия 1815–2008 г.
08.07.2017 | 1539x1226
Turquoise Swirls in the Black Sea
14.06.2017 | 7000x7000
Крепости и валове в Първото бълагарско царство
08.05.2017 | 1248x1356
Именник на българските владетели / Nominalia of the Bulgarian rulers (Уваров препис)
23.04.2017 | 4662x3606
сорт Гъмза Видински регион
15.04.2017 | 640x480
Изчезналото Кулско говедо
15.04.2017 | 640x480
Сателитна снимка на Кавказ / Satellite image of the Caucasus
10.04.2017 | 4400x3400
Илюстрация на аварски и български конник от издание на „Оспрей“
25.03.2017 | 375x500
Етнографска карта на южните славяни на Йордан Иванов, 1913 г.
23.03.2017 | 5749x3584
Въстанието в Крушево, 1903 г. / Четата та Питу Гулевъ
23.03.2017 | 2746x2033
Бдинци — маршъ на Трети пехотен бдински полк
23.03.2017 | 708x1080
Бдинци — маршъ на Трети пехотен бдински полк
23.03.2017 | 800x752
Иванка Янакиева (Ива Ваня)
22.03.2017 | 526x812
Пропаганден плакат от 1942 г.
18.03.2017 | 2048x1448
Манифест на цар Фердинанд І за обявяване на война на Сърбия в 1915 година
13.03.2017 | 757x1745
Карта на Добруджа и южна Бесарабия
13.03.2017 | 331x425
Южна Добруджа, 1939 г.
13.03.2017 | 1600x991
„Народописна карта на нова румънска Добруджа“, 1915 г.
13.03.2017 | 3042x1860
Граници в Добруджа
13.03.2017 | 735x1018
Илинденско и Преображенско въстание 1903 г.
13.03.2017 | 1024x690
Берат за назначаването на неврокопския митрополит Иларион, 1894 г. (на турски език)
12.03.2017 | 2215x2534
Берат на султан Абдул Азис, с който се определят границите на Българската екзархия
12.03.2017 | 1801x2251
Ферман на султан Абдул Азис от 28 февруари 1870, с който се обявява учредяването на Българската екзархия
12.03.2017 | 1288x1852
Карта на Българската екзархия (1870 – 1913)
12.03.2017 | 1576x1580
Свободна България – Георги Данчовъ
12.03.2017 | 259x350