Час по България – 03.07.2015 – Династията на Срацимировци - последния царски род на средновековна България

29.12.2015 • 720p
250 views
03.07.2015г. Участват: проф. д-р Пламен Павлов - историк Петър Николов В анотацията на своята книга "Династията на Срацимировци" (2012) авторът д-р Петър Николов-Зиков обобщава: "В навечерието на османското завоевание Югоизточна Европа е просто сянка на някогашното си величие - мозайка от незначителни държавици, владени единствено чрез интриги, алчност и предателства. В този момент на политическата сцена се появява една фамилия, призвана да напише последните славни страници от историята на този отиващ си свят. Бързият възход, триумфът и последвалото още по-бързо сгромолясване на Дома на Срацимировци приличат на алегория на прословутата прекъснатост в българското историческо развитие, на неестествеността и парадоксалността на българската съдба, в която се редуват кратки периоди на величие с дълги епохи на мрак. Именно този разказ за власт и амбиции, любов и омраза, възход и падения ни предлага Петър Николов-Зиков, проследявайки историята от самото зараждане на династията чак до нейния мъчителен край. И дори отвъд него, когато споменът за отминалото величие остава ярък в умовете и сърцата на следващите поколения, заедно с вярата, че и след най-тъмната нощ отново идва ден." Казано накратко, освен че изгражда богата панорама на събитията от последния век на Второто българско царство, гл.ас.д-р Петър Николов-Зиков обосновава тезата, че последният средновековен български царски род не трябва да бъде наричан "Шишмановци", а с по-точното име "Срацимировци", по името на деспот Срацимир, бащата на цар Иван Александър. Разбира се, в по-широк план родът е "клонка" на Асеневци, което с основание е изтъквано от представителите на царския род.