Старобългарски надписи и поклонничество. Лекция на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов

05.03.2023 • 1080p
167 views
Проф. Казимир Попконстантинов ще представи свои проучвания върху старобългарски надписи от скални обители в долината на река Русенски Лом, като ги обвърже с духовния живот от времето на Първото царство, с поклонничеството и връзките между монашеските обители. Процесът на проучване включва и елементи на дигитализация, чрез които се появява допълнителна информация. Надписите са важно свидетелство за религиозния живот, за персонажите от епохата, както и за културната история славянската православна цивилизация.