Подай си ми мари йот ключкове

29.05.2016 • 480p
222 views
Подай си ми, мари, йот ключкове
йот ключкове, мари, нахтар'яте, дай мари дай ,
Йот ключкове, мари, нахтар'яте,
да йотключем, мари, шарен съндък, дай мари дай.
Да йотключем, мари, шарен съндък ,
да извадим, мари, сичко дребно, дай мари дай.
Да извадим, мари, сичко дребно,
сичко дребна, мари, копринено, дай мари дай.
Сичко дребна, мари, копринено,
да йогидим, мари, бела Минка, дай мари дай.
Да йогидим, мари, бела Минка,
да я'извадим, мари, на Байреман, дай мари дай.
Да я'извадим, мари, на Байреман,
да са фатят, мари, един за друг, дай мари дай.
Да са фатят, мари, един за друг,
да са пукат, мари, душманене, дай мари дай.
🏷️
Песни