Гените на българите (19.12.2022)

14.02.2023 • 1080p
157 views
Две големи изследвания очертаха генетичния портрет на съвременните българи. Това стана чрез анализ на ДНК материал от над 800 души, които са се самоопределили като етнически българи и не са роднини. 800 души е голямо число за българската популация, затова изследването е едно от най-представителните в Европа. Дискусия с участието на доц. д-р Десислава Нешева, генетик; доц.д-р Тодор Чобанов, историк и археолог и Светослав Стамов, антрополог. Водещ на предаването: Андрей Захариев