Българите в източноевропейските извори XII– XVI век

22.10.2023 • 1080p
106 views
„След Борил цар в България стана старият Иван Асен, и след него синът му Иван Асен бе цар в България, и в началото на своето царуване възстанови българските градове, попаднали под гръцкото насилие, и много гръцки градове покори. Покори и град Сардикия, наречен Средец, в него имаха стар обичай да се събират на събор източните и западните епископи, тоест гръцките и римските, защото този град беше между земите им. От него взе Иван Асен мощите на Иван Рилски и ги пренесе в своя престолен град Търново...“ Руски хронограф, 16. век С участието на проф. Димо Чешмеджиев, проф. Ростислав Станков гл. ас. д-р Деница Петрова Водещ - Андрей Захариев