Венеция и българите до края на XV в. (15.01.2024)

16.01.2024 • 1080p
30 views
„1352, ден 4, октомври, в Никопол. Иван Александър по божия милост цар на Загора, на българите и на гърците до великолепния и могъщ приятел и прескъп брат господин Андрея Дандоло, дож на Венеция, заедно с неговия благороден съвет, поздрав и любов. Получихме едно писмо, изпратено чрез благородния мъж, господин Марино Фалиер, което разбрахме и за което ви отговарям, че винаги съм желал и желая да имам ваше пратеничество и го очаквам. Моето царство винаги се е отнасяло и се отнася почтено към ваше височество и към вашата република и към всяко друго лице, което идва в моето царство…“ С участието на проф. Александър Николов, доц. Снежанка Ракова и гл. ас. Д-р Никола Дюлгеров Водещ - Георги Ангелов