Светослав Стамов: Хуни, анти, българи, славяни. Кои са те според ДНК и генетиката?

11.05.2024 • 720p
5 views
Светослав Стамов, антрополог, разказва за най-новите изследвания на геномен материал от българските земи: Хуни, анти, българи, славяни: Кои са те според ДНК и генетиката? Изследван е геномен материал от българските земи, резултати на образците от 5000 години преди новата ера до днес; теми - изследването на Института по Балканистика на 1300 образци от древността до 18-ти век. Сравнение с други изследвания на геномен материал от Европа, Балканите, Украйна, Русия, та чак до Далечния Изток... Кои са прабългарите; защо са прабългари; кога са се смесили със славяните и защо; има ли траки в конницата на Аспарух? С кого воюва Аспарух в онгъла и защо? Защо Константин Погонат го заболял... крака като видял прабългарите.